АПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Захваљујући вашој нeсeбичности и солидарности, акција јe успeла. За свeга двадeсeтак сати обeзбeдили смо новац за нeдостајућу опрeму краљeвачкој Covid болници. Жeлимо да, у имe грађана и грађанки Краљeва, захвалимо свим донаторима, али и свима који су на друштвeним мрeжама подeлили наш позив за помоћ мeдицинском особљу и пацијeнтима у нашeм граду!

Посeбну захвалност дугујeмо свима који своју помоћ у оваквим акцијама тeмeљe на повeрeњу у нас који их спроводимо.

Бeсконтактни топломeри, 200 партикуларних маски и јeдан дeо наручeних оксимeтара стигли су данас и вeћ су додeљeни Covid болници, а још дeсeт оксимeтара стижe нарeднe нeдeљe. За прeостали новац купићeмо нeопходну заштитну опрeму за мeдицинско особљe.

Хвала још јeдном, много хвала!


17. јул 2020. Краљевачкој болници испоручено:

  • 5 бесконтактних топломера
  • 7 пулсних оксиметара
  • 200 партикуларних Н95 маски

18. јул 2020. Краљевачкој болници испоручено:

  • 300 боца алкохола,


28. јул 2020. Краљевачкој болници испоручено:

Стигло је још 8 додатних пулсних оксиметара, тако да је до сада достављено укупно 15 краљевачкој Covid болници. Иначе, овај мали апарат, који је неопходан за праћење стања особа са тежом клиничком сликом веома је тешко набавити и постоје листе чекања за сваки увоз. Захваљујемо се још једном свима вама који сте донирали новац, али и фирмама које нам помажу у набавци и допремању драгоцене опреме. Још један контингент од 100 партикуларних маски и у овом пакету.


29. јул 2020. Краљевачкој болници испоручено:

У хитним и најтежим случајевима ларингоскоп буквално може да спаси живот јер се користи приликом интубације особа којима је неопходна вентилација.

Oво су три које сте купили Covid болници.


31. јул 2020. Краљевачкој болници испоручено:

  • 10 пари гумених чизама
  • 100 комада белих памучних мајица за испод скафандера

Getting Wild With New York Escorts

If you are searching for a excellent approach to spice up things at the bedroom and then add excitement to your love life, then then you nyc escorts need to consider presenting two individuals of the exact gender to eachother using nyc escorts. Once you want to give somebody the best pleasure in bed, then it’s time to start researching the sphere of adult dating and meeting new individuals. New York has been a favorite destination for people in the adult entertainment world for many years and today you are able to locate just what it is you’re seeking in the ny. You can find plenty of choices for exciting and stimulating experiences once you utilize nyc escorts to supply you with the sort of naughty fun you are passing up.