-6 C
Kraljevo

Aktiviraj aktivizam!

Objavljeno:

Na inicijativu Lokalnog fronta u Kraljevu će se 18. i 19. juna održati susreti aktivističkih organizacija i pojedinaca iz čitave Srbije. Tematski okvir unutar kojeg će učesnici susreta razmenjivati ideje i predloge ticaće se trenutnog (postizbornog) stanja aktivizma u Srbiji, kao i planiranih angažmana za predstojeći izborni proces. Namera susreta jeste postizanje međusobnog razumevanja, usaglašavanja i podrške u rešenosti da se podigne glas protiv bahatosti, neznanja i nasilja, jer neko mora da bismo svi mogli. Upravo stoga, Lokalni front poručuje:

AKTIVIRAJ AKTIVIZAM, U SEBI I OKO SEBE!

Pogledajte još