5 C
Kraljevo

O NAMA

Slobodnomisleći građani i građanke Kraljeva organizovali su se u široku asocijaciju pod nazivom LOKALNI FRONT okupljenih oko zajedničke ideje i borbe za dekorupciju društva, strogo poštovanje zakona i procedura u radu svih organa lokalne uprave, javnih preduzeća i institucija grada. Zalažemo se za apsolutnu transparentnost i dostupnost informacija predviđenih zakonom, kako o načinu odlučivanja pri realizaciji konkursa za zapošljavanje, tendera, javnih nabavki i i svih drugih informacija od javnog značaja. Pratimo rad službenika da procenimo da li su sposobni i dostojni da nam služe. I mi ćemo služiti. Svojim sugrađanima i svima koji žele da njihov život učine kvalitetnijim i dostojanstvenijim.

KO SMO MI?

Mi smo grupa građanki i građana, koji su nezadovoljni društveno-političkom situacijom, socijalnim statusom i duhovnom obamrlošću najširih slojeva. Kao pojedinci koji za sobom imaju bogato iskustvo građanskog aktivizma namera nam je da dejstvujemo kao osvešćujući i odgovorni subjekt obznanjivanja, kanalisanja i prevazilaženja opšte obeznađenosti, razočaranosti, obespravljenosti i osećanja nemoći. Nastupamo kao ljudi već ostvareni na poljima svojih profesija, čime ukazujemo na značaj vrednovanja struke i postignutih rezultata u susretanju sa problemima. Dejstvujemo kao kritički nastrojena zajednica autonomnih pojedinaca, koji svoje društveno delovanje upravljaju prema vrednostima i načelima za koja se zalažemo, a u cilju očuvanja i unapređenja lokalne sredine.

ZA KOJE SE VREDNOSTI ZALAŽEMO?

Smatramo da se naše društvo, duboko načeto krizom, sa poteškoćama može izboriti najpre ustanovljujući vrednosti za koje se zalaže, te prema njima, kao prema postulatima, upravljati vlastito ponašanje i delatnosti. Stoga baštinimo tradiciju progresivnih istorijskih snaga i građanskih pokreta koji su sveopštu demokratizaciju društva sprovodili vođeni idealima kao što su:

 • Sloboda (izražavnja, okupljanja, stvaranja, medijska, kretanja, udruživanja, misli, uverenja, javne kritike…);
 • Socijalna pravda (društvena proizvodnja mora biti praćena pravednim udelom u društvenom bogatstvu, što podrazumeva pravednu raspodelu stvorenih vrednosti);
 • Solidarnost (čovek sve svoje mogućnosti ostvaruje u društvu, te kao društveno biće mora biti odgovoran prema svom socijalnom okruženju);
 • Obrazovanje (samo obrazovan čovek, promišljen, intelektualno oplemenjen, razborit i moralno uzdignut, spreman je da nastupa kao samosvojna i u zajednici uvažavana ličnost);
 • Zakonitost (sistemsku realizaciju pravde ljudi najpre prepoznaju kroz načelo jednakosti svih pred zakonom, kao i evidentnu primenu ustanovljenih zakonskih odredbi, koje ne protivreče načelima pravednosti i humanosti);
 • Kreativnost (zalaganje za ispoljavanje vlastitih mogućnosti kroz mnoge vidovie alternativnih pristupa);
 • Aktivizam (lokalni nivo aktivizma omogućava brza, primetna i primenljiva rešenja);
 • Antidiskriminacija (suzbijanje diskriminacije po bilo kom osnovu: fizičkom, psihičkom, nacionalnom, rasnom, rodnom, profesionalnom, generacijskom, po pitanju seksualnog opredeljenja…);
 • Neposredna demokratija (budući da nastupamo kao lokalna organizacija moguće je i važno je sprovoditi izravnu saradnju i predloge građana);
 • Antifašizam (eliminisanje svakog oblika društvene nepravde, nehumanog postupanja, iracionalnog kulta ličnosti (firer princip), prinudne ili „dobrovoljne“ subordinacije, totalitarne ideologije, autoritarnosti, veličanja nacije, rase, vere, organizacije na račun pojedinca ili drugih subjekata…).

ŠTA HOĆEMO?

Kao lokalna organizacija hoćemo da:

 • Ponudimo novu snagu na društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj i političkoj sceni neposrednog okruženja;
 • Raskinemo sa političkim uslovljavanjem kao oblikom manipulisanja i ucenjivanja građana;
 • Građanima vratimo pravo donošenja odluka koje se tiču organizovanja njihovog lokalnog životnog i funkcionalnog okvira;
 • Ukažemo na svaku nepravilnost u radu lokalnih organa vlasti i da ih pozivamo na odgovornost;
 • Uspostavimo princip „autoriteta odozdo“;
 • Dejstvujemo proaktivno, socijalno odgovorno i stvaralački nastrojeno, dajući tako širim slojevima građanstva primer zalaganja za moguće društvene promene;
 • Građanima probudimo ili povratimo veru u sopstveni značaj i samopoštovanje, otvaranjem mogućnosti za učestvovanje u poslovima od javnog interesa.

KAKO NASTUPAMO?

 • Kao grupa za pritisak, koja se podjednako kritički odnosi spram preuveličane moći vlasti i onemoćale opozicije;
 • Kroz neposredne i nove vidove informisanja građana (internet radio; društvene mreže; nezavisna I-televizija; klasični i alternativni umetnički performans; ulične akcije…), budući da se na tradicionalne (kooptirane i autocenzurisane) medije ne možemo osloniti;
 • Kao organizacija koja podstiče ustanovljenje funkcionalnog institucionalnog okvira za pružanje podrške građanima u svakodnevnim problemima (infrastrukturnim, edukativnim, na polju ljudskih prava, nedostatku kulturnih sadržaja, prosfesionalne ostvarenosti…);
 • Kao pojedinci koji su sebe već potvrdili na poljima ličnih profesija, a koji su svoja znanja i iskustva spremni da stave u službu opšteg interesa;
 • Kao ljudi koji, osim ovog grada, nemaju drugo mesto za život.

ZAŠTO LOKALNI FRONT?

Zato što su nas svi drugi izdali!