-6 C
Kraljevo

Suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana.

Ustav Republike Srbije

Član 2

NACRT AKTIVNOSTI PO SEKTORIMA DEJSTVA U KAMPANJI

Ovim Nacrtom obuhvaćeno je pet sektora koji obrađuju dejstva, preporuke i reagovanja koordinatora i čuvara, kao angažovanih lica u kampanji #BudiFront, kojom se brani slobodno izražena volja građana u izbornom danu.

Radi što delotvornijeg postupanja, od angažovanih lica se očekuje posvećenost, ozbiljnost, postupnost i razboritost, kako bi preuzete zadatke obavila efikasno i efektivno. U tom pogledu značajno je napomenuti da se zahtevi postavljeni pred njih sprovode kroz sledeće sektore:

1

Pravni okvir, unutar kojeg se koordinatori i čuvari upoznaju sa zakonima koji regulišu izborni proces, kao i sa mogućim neregularnostima na koje treba promptno reagovati u skladu sa postojećom legislativom;

2

Važni telefoni i odgovorna lica, što se dovodi u vezu sa pravovremenim i ispravnim obaveštavanjem i postupanjem angažovanih lica u situacijama koje zahtevaju intervenciju nadležnih službi;

3

Mediji, čime se obazbeđuje široko obaveštavanje javnosti, gde god je na slobodan protok informacija u medijskoj sferi moguće računati;

4

Komunikacija, što podrazumeva uređivanje i uspostavaljanje kanala komunikacije i razmene informacija angažovanih lica u kampanji;

5

Reagovanje u slučaju opasnosti, sektor kojim se angažovana lica upozoravaju na veliki broj rizika sa kojima se mogu susresti, a koji ujedno daje i preporuke za brzo dejstvo radi osiguravanja njihove bezbednosti.