5 C
Kraljevo

PROGRAM LOKALNOG FRONTA

Već više od 25 godina Srbija ne uspeva da pronađe model stabilnog društvenog razvoja. Dostizanje nivoa proizvodnje iz devedesetih godina prošlog stoleća za Srbiju predstavlja i dalje neostvareni san. Mladi ljudi maštaju da se nakon završetka školovanja zaposle u inostranstvu. Tako siromašna Srbija subvencioniše privredu najrazvijenijih zemalja sredstvima koje je uložila u budućnost svoje zemlje, koja odlazi.

Višestranačka parlamentarna demokratija i obaranje Miloševićevog režima nisu doneli nikakvo poboljšanje. Naprotiv, privatizacija na srpski način dokosurila je i ono malo preživelih velikih poslovnih sistema, ostavljajući veliki broj radnika bez posla. Pri tome se kreirao novi sloj tranzicionih profitera, popularno nazvanih „tajkuni“, unoseći do sada neviđene socijalne razlike u društvu. Možda još gori rezultat predstavlja razočaranje velikog broja ljudi čije su nade za boljim životom izneverene od strane onih koji su na vlast došli na talasu entuzijazma i vere u bolju budućnost kroz demokratske promene društva.

Ključne odluke o razvoju društva i njihovo sprovođenje odvijaju se u uskom krugu „političke elite“. U relativno kratkom periodu višestranačkog sistema sve stranke na političkoj sceni Srbije imale su svojih pet minuta, ali je svaka propustila da učini obećano. Ono što nisu propustili je da zloupotrebe državne resurse u svrhu ličnog bogaćenja ili nameštanja poslova u okviru „kumovsko – burazerske“ ekonomije.

Političke elite se više bave stavljanjem pod kontrolu postojećih resursa nego stvaranjem novih. Rešavanje krize u Srbiji zahteva angažovanje svih društvenih resursa, nasuprot ograničenih kapaciteta političkih elita u kojima je poslušnost osobina cenjenija od sposobnosti. Ne samo kod nas, nego i u svetu, sve je više prisutno shvatanje da se predstavnička demokratija, u kojoj centralnu ulogu imaju političke partije, nalazi u krizi. Političke partije sve više postaju puki instrument realizacije određenih privatnih interesa, što dovodi u pitanje i sam koncept moderne demokratske države.

Danas se društvene promene odvijaju takvom brzinom da samo država koja izgradi optimalni institucionalni okvir za mobilizaciju celokupnog socijalnog kapitala, i u kojoj se građani osećaju sastavnim delom procesa političkog odlučivanja, može efikasno odgovoriti na izazove modernog doba. U političkom smislu, to znači prevazilaženje nedostataka predstavničke demokratije kroz uvođenje modela participativne demokratije, koja ima mogućnosti da smanji distancu između građana i politike.

Zbog toga je osnovno opredeljenje Lokalnog fronta, kao organizacije civilnog društva, promocija i uvođenja elemenata participativne demokratije u politički život Kraljeva. Osnovni cilj svih aktivnosti je stvaranje mehanizma koji će omogućiti učestvovanje svih zainteresovanih i relevantnih društvenih subjekata i organizacija u donošenju što kvalitetnijih odluka i njihovom efikasnom i kontrolisanom sprovođenju.