5 C
Kraljevo

Politika privatnosti Lokalnog Fronta

Lokalni Front ozbiljno shvata vašu privatnost i posvećen je zaštiti vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i regulativama o zaštiti podataka o ličnosti. Ova politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i čuvamo vaše lične podatke, kao i koje mere preduzimamo kako bismo osigurali njihovu sigurnost.

Svrha prikupljanja podataka

Svi podaci koje prikupljamo koriste se isključivo u svrhu poboljšanja kvaliteta života u našem gradu i ostvarenja naših političkih ciljeva. Ovo uključuje informisanje građana, organizaciju događaja i akcija, kao i unapređenje aktivnosti Lokalnog Fronta.

Vrste prikupljenih podataka

Prikupljamo različite vrste podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, informacije o članstvu, donacijama, volonterskom radu, i aktivnostima na našoj web stranici.

Rok čuvanja podataka

Vaši lični podaci čuvaće se samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Kada više ne postoji potreba za čuvanjem podataka, oni će biti trajno uklonjeni.

Deljenje podataka

Vaši lični podaci neće biti deljeni sa trećim stranama, osim ako to zahteva zakon ili ako nam izričito date saglasnost.

Prava korisnika

Imate pravo da zatražite informacije o podacima koje čuvamo o vama, kao i da zahtevate brisanje ili ispravku tih podataka ukoliko su netačni ili nepotpuni.

Kolačići (Cookies)

Naša web stranica koristi kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo. Možete izabrati da blokirate kolačiće u postavkama svog pretraživača, ali imajte na umu da to može uticati na funkcionalnost web stranice.

Promene u politici privatnosti

Sve promene u našoj politici privatnosti biće transparentno objavljene na našoj web stranici kako biste bili obavešteni o njima.

Za dodatne informacije ili pitanja vezana za našu politiku privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem naše web stranice ili e-pošte. Vaša privatnost je važna i trudimo se da je očuvamo u najvećoj mogućoj meri.

Ova politika privatnosti je važeća od 01.10.2023.